OM ALLMÄN KURS


Du vet väl om att du på Kulturreservatets folkhögskola kan göra klart grundskolan/gymnasiet, på ett sätt som passar dig? Efter fullgjorda studier uppnår du gymnasie- eller högskolebehörighet. Du kan bedriva dina studier på del- eller heltid.
Vi blandar diskussioner, egna studier, praktiska och estetiska uppgifter och gör en individuell studieplan för varje deltagare. På vår skola är också gemenskapen med andra deltagare en viktig del av din utbildning. Hos oss får du möjlighet att gå vidare, utifrån dina egna förutsättningar. Läs mer om våra olika kurser nedan.


Allmän kurs Grund: Det här är utbildningen för dig som inte har slutfört grundskolan. Vi läser ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap och arbetar både individuellt med varje ämne och i tematiska projekt där alla ämnen kan ingå i redovisningen. Vi arbetar i en gemenskap där studierna anpassas efter dina kunskaper, förmågor och viljan att läsa vidare.


Allmän kurs Gymn: Allmän kurs Gymn. motsvarar gymnasiet och ger dig högskolebehörighet. Utbildningen är 1-3 år beroende på hur mycket du saknar för att uppnå gymnasiekompetens. Om du inte behöver högskolebehörighet kan du studera allmän kurs för att bilda dig. Du kan läsa svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, historia och samhällskunskap. Dessa ämnesstudier blandas ofta och läses i tematiska block. Inom allmän kurs ingår även estetisk verksamhet såsom scenkonst och musik.


Allmän kurs Bas: Allmän kurs Bas är en kurs för dig som lär dig svenska som nytt språk. Kursen har ett särskilt fokus på att lära sig svenska och samhällskunskap. Vi studerar svenska i tal, skrift, ljud. Vi läser, diskuterar, skriver och berättar. Vi har också mycket studier om det svenska samhället och om hur Sverige fungerar. Efter ett
tag lägger vi till nya ämnen så att du kan gå över till Allmän kurs på grundskole- eller
gymnasienivå. Kursen ges för närvarande på 50%, och är inte CSN-berättigad.PRAKTISK INFORMATION 


Studietakt: 50-100%.


Studiestöd: Allmän kurs Grund och Allmän kurs Gymn är CSN-berättigade. Allmän kurs Grund: Grundskolenivå (A1), Allmän kurs Gymn: Gymnasienivå (A1).


Kurstyp: Allmän kurs.


Kursstarter: Kurserna startar vid 4 tillfällen per år, varav två på vårterminen och två på
höstterminen. För läsåret 22/23 gäller följande datum: 220822, 221024, 230109 och 230327.


Plats: Undervisningen bedrivs på Riddarhyttans skola, Skolvägen 5, 739 93 Riddarhyttan dit du enkelt reser med kollektivtrafik.


Boende: I Riddarhyttan finns studentboende.


Terminsavgift: 500 kr per termin för material och försäkring. Utöver det tillkommer kostnad för inköp av kurslitteratur och annat material.


Vill du veta mer? För mer information kontakta studierektor Anders Olsson
info@kulturreservatetsfhs.seFotograf: Hans-Åke KarlssonKURSLÄRARE


Karolina Tillman är utbildad till folkhögskollärare och grundskollärare. Hennes ämneskompetens är främst svenska, svenska som andraspråk, retorik samt engelska. Hon har tidigare mestadels arbetat inom kommunal vuxenutbildning och är nu huvudlärare på Allmän kurs.


Isak Rider är snart färdigutbildad jurist med examen från Uppsala Universitet. Han har förenat sina juridikstudier med engagemang och arbete inom diverse litterära och estetiska projekt; så som essäförfattare för bl.a. Karlfeldtsamfundet respektive amatörfilmmakare i Hedemora kommun, såväl framför som bakom kameran. Sedan hösten 2019 undervisar Isak på Allmän kurs grund- samt gymnasienivå.


Berit Engman är utbildad teaterpedagog på Brunnsviks folkhögskola och har lång erfarenhet av teaterarbete. Hon har mångårig erfarenhet av att stå på scen, skriva och ge regi och har framförallt arbetat hos Teatermaskinen. Berit har varit varit lärare och pedagog i skrivande och i teater, och hon undervisar på kurserna Att göra scenkonst och Allmän kurs.


Anders Olsson är bosatt i Riddarhyttan och utbildad teaterpedagog på Brunnsviks folkhögskola. Han har arbetat med kultur i många olika former: som projektledare, producent, skådespelare, författare, marknadsförare, kursansvarig, programläggare och även med lokala utvecklingsprojekt inom föreningslivet och i olika internationella projekt.

Anders har arbetat som pedagog med skrivarkurser sedan 1998. Sedan 2011 har han undervisat i produktions- och projektledningskunskap och musik samt som huvudlärare på kursen Bygga By. Han är även studierektor på Kultureservatets Folkhögskola.


Therese Landolsi är Leg. Apotekare och Farmacie Magister. Hon har bred erfarenhet av undervisning i ämnen som berör naturkunskap, medicin och farmaci, såväl från universitetsvärlden som näringslivet.  


Michael Gustavsson är rektor vid Kulturreservatets folkhögskola och är ytterst ansvarig för verksamheten. Han har utbildats vid Uppsala universitet och är professor i litteraturvetenskap. Han har forskat mycket om bildning och utbildning och har för närvarande anslag från Vetenskapsrådet för att på deltid forska om bildning på landsbygden, speciellt norra Västmanland. Genom sitt arbete vid folkhögskolan vill han genomföra en del av sina bildningsidéer i praktiken.


Michael undervisar i skrivande, och en del Allmän kurs och musik vid folkhögskolan, samt håller i skolans fredagsseminarium.