Skärmavbild 2020-01-23 kl. 20.24.43
Skärmavbild 2020-01-23 kl. 20.24.52

BYGGA BY -

lokalutvecklingskurs (1-3år)

 

Kursen Bygga by genomförs under läsåret 2020/2021 i en kombination av plats- och distansutbildning.

En gång varje månad träffas vi under ett temabaserat heldagsseminarium någonstans i bergslagsområdet. 4 av träffarna är förlagda till Riddarhyttan.

 

Vid varje träff sätter vi fokus på ett specifikt temaområde som rör glesbygds- och landsbygdsutveckling. Vi gör det tillsammans med inbjudna föreläsare från akademi, bygderörelse, landsbygdsorganisationer.

 

Mellan träffarna har du ett projekt som du arbetar med. Det kan vara knutet till konkret utvecklingsarbete på din hemmaplan eller ett delämne som du vill fördjupa dig i. I slutet av läsåret redovisas alla projekt för kursdeltagarna. Din redovisning kan också ske i ett större sammanhang.

 

Kursen kommer också att erbjuda tillfälle till tankesmedjor där vi diskuterar en specifik verksamhetsidé som är under utveckling.

 

Bygga by är en kurs för dig som är intresserad av att få nya perspektiv på landsbygden, dela med dig av dina erfarenheter, möta andra som är engagerade i sin trakt, reflektera kring vilka berättelser och kraftfält som påverkar platsen där du bor och lära dig mer om metodutveckling, lokal ekonomi och verktyg för lokal utveckling. Kursen riktar sig till dig som är engagerad i lokalt utvecklingsarbete inom föreningsliv, näringsliv, offentlig förvaltning eller som privatperson.

 

Bygga by kommer bland annat att ta upp följande teman: Betydelsen av plats, Platsens berättelser och kulturarv, Föreställningar om landsbygd och glesbygd, Platsens ekonomi, Plats och politik, Plats och demokrati, Livskvalitet, Infrastruktur, Platsen i en global värld, Platsens roll i klimat och samhällsförändring.

 

Kursen är CSN-berättigad och bedrivs på 25%. Kursen kan kombineras med andra kurser på Kulturreservatets folkhögskola.

 

Kursledare: Anders Olsson. Gästlärare och gästföreläsare deltar under läsåret.

 

Kontakt: Anders Olsson. Tel:073-030 37 60 E-post:

Hemsida:

Övrig kursinformation


Kurstyp
Särskild kurs


Kurstid 

Läsåret 20/21: 24/8 2020 – 11/6 2021

Läsåret 2021: 11/1-21/12 2021

Läsåret 21/22: 23/8 2021 - 10/6 2022


Studietakt
25 – 50 % kan kombineras med andra kurser upp till 100 %.


Längd 
1-3 år 


Ansök senast 
Vi tar emot och behandlar ansökningar löpande.


Antagningsvillkor 
Du måste ha fyllt 18 år.


Kostnader 
Max. 1000 kr per termin för material och försäkringar. Utöver det tillkommer kostnad för inköp av kurslitteratur och annat material.


Studiestöd
Kursen är CSN-berättigad, Gymnasienivå (A2)


Kontakt

Anders Olsson, studierektor: anders@kulturreservatetsfhs.se    073-0303760

Kurslärare

Anders Olsson

Telefon: 073-0303760

Mail: anders@kulturreservatetsfhs.se

Anders Olsson är bosatt i Riddarhyttan och utbildad teaterpedagog på Brunnsviks folkhögskola. Han har arbetat med kultur i många olika former: som projektledare, producent, skådespelare, författare, marknadsförare, kursansvarig, programläggare och även med lokala utvecklingsprojekt inom föreningslivet och i olika internationella projekt.


Anders har arbetat som pedagog med skrivarkurser sedan 1998. Sedan 2011 har han undervisat i produktions- och projektledningskunskap och musik samt som huvudlärare på kursen Bygga By. Han är även studierektor på Kultureservatets Folkhögskola.