Bygga by
11hej

BYGGA BY - lokalutveklingskurs (1-3år)

Studietakt 50% (om du kombinerar med andra kurser 25%)

 

 

Här får du kunskaper om hur man kan utveckla lokalsamhället och ta vara på lokala resurser.

 

 

Det handlar om praktiska kunskaper om hur man bygger lokal samverkan,

utvecklar kultur- och föreningsliv, hur man bidrar till självförsörjning genom

närproduktion och annan lokal näringsverksamhet, men också om hur man

bevarar och utvecklar lokal- och platsbunden kultur.


Copyright © All Rights Reserved