OM KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA


Kulturreservatets folkhögskola finns i Riddarhyttan, precis på gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Vi är för närvarande en filial till Botkyrka folkhögskola under den pågående försöksverksamheten. 


Vi ägnar oss åt vuxenutbildning där deltagare kan gå på grundskole- och gymnasienivå. Vi tar emot deltagare från 18 år och uppåt, så vi är en skola för hela livet. Kulturreservatets folkhögskola är också en folkhögskola som sätter frågor kring landsbygdsutveckling och kultur högt på agendan. Folkhögskolans frihet att arbeta med andra pedagogiska modeller gör skolan intressant för deltagare som kanske inte känt sig hemma i den vanliga skolundervisningen. Det är också en relevant skolform för den som känner för att ta ett nytt steg i livet. Folkhögskolans gymnasienivå ger högskolebehörighet och är därför en möjlig utbildningsväg för den som vill vidare till högre studier.


Kulturreservatets folkhögskola står också i begrepp att utveckla nya kursformat som riktar sig till deltagare som befinner sig i sårbara och/eller utsatta situationer. Dessa kursformat utvecklar vi gärna i samverkan med andra aktörer. 

Vidare har Kulturreservatets folkhögsko

la möjlighet att göra riktade uppdragsutbildningar mot en avgränsad målgrupp. Skolans breda nätverk inom såväl kulturfältet som det akademiska fältet gör att skolan har stora möjligheter att tillgodose särskilda behov.


Kulturreservatets folkhögskola har kursverksamhet dels i Riddarhyttans skola och dels i Skräppbo skola. Skolans långa kurser är CSN-berättigade.


Vår visionVår idé om bildning är att teoretiskt, estetiskt och praktiskt arbete hör ihop. Du får utveckla både dina kreativa, intellektuella och praktiska förmågor. Vi börjar där du är men du får möjligheten att utvecklas långt.