FREDAGSSEMINARIER


HÖSTTERMINEN 2022


2/9 Deltagarredovisning: Berätta sanningen.


9/9 Michael Gustavsson: Det antika dramat och kulturen del 1.


16/9 Michael Gustavsson: Det antika dramat och kulturen del 2.


23/9 Sharon Rider: Bildning och lycka i gamla Grekland.


30/9 Tomislav Dulic:

De levande döda -Jugoslaviska fångar i Norden, 1942–45, OBS kl 14-16.


14/10 Poesiuppläsning -

Antik poesi för modern tid och modern poesi i antik form.


21/10 Mats Persson: Historieskrivning och historiesyn under antiken.


28/10 Deltagarredovisning: Antiken – från Kaos till demokrati.


11/11 Eivor Johansson och Linnea Gustafsson:

Världskrig och karbidlyktor - En statarunge och en bondtös berättar om livet på 40-talet


2/12 Olle Johansson: Rockin’ pneumonia and the boogie-woogie flu.


9/12 Kulturella kraftfält på landsbygden – Riddarhyttan.


16/12 Små scener med djur -En komisk föreställning om maktstrukturer, hierarkier och system.VÅRTERMINEN 2022


20/5 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

Giant steps -

Afroamerikansk jazz, del 2

Från cool jazz och hardbop
till avantgarde och fusion och dess samspel med gospel, blues och rhythm and blues.


Olle Johansson, författare till boken “En skivsamlares memoarer” och f.d. ordförande I Svenskt rockarkiv, håller det fjärde föredraget i sin serie om afroamerikansk musik, och det andra av två om jazzmusik.

Föredragen illustreras med musik.


6/5 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

Body and soul – Afroamerikansk jazz, del 1

Från tidig jazz och boogie-woogie till bebop och mainstream och dess samspel med gospel, blues och rhythm and blues.


Olle Johansson, författare till boken “En skivsamlares memoarer” och f.d. ordförande I Svenskt rockarkiv, håller det tredje föredraget i sin serie om afroamerikansk musik, och det första två om jazzmusik.

Föredragen illustreras med musik.


29/4 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

När teven var samhällstillvänd

Ur innehållet: Film- och mediehistorikern Per Vesterlund presenterar ett nystartat forskningsprojekt om hur svensk TV- dramatik blev en del i det offentliga samtalet om samhällets problem och utmaningar under välfärdsstatens glansdagar.


8/4 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

Mitt i planeten - Tre scener av oss

Scenkonstgruppen på Kulturreservatets folkhögskola bjuder in till ett seminarium där de redovisar tre scener de själva arbetat fram.


Hallå jorden, av Henrik Backman
En tonårings liv, av Kim Lund
Vilken vy…, av William Hautala Becker.


25/3 kl  13:00-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Riddarhyttan genom livet – en Lokalekonomisk analys

Föreläsare: Coompanion Mälardalen samt representanter ur den lokala LEA-gruppen i Riddarhyttan.


Ur innehållet: 2021 genomförde en arbetsgrupp i Riddarhyttan en Lokalekonomisk analys (LEA), där rapporten Riddarhyttan genom livet blev resultatet. Under detta Fredagsseminarium berättar Coompanion Mälardalen mer om sitt arbete med LEA som ett verktyg inom landsbygdsutveckling. Den lokala LEA-gruppen presenterar även rapporten Riddarhyttan genom livet, där fokus legat på den lokala servicen. 


18/3 kl  13:00-15:30 via Zoom

Insatt eller utsatt: Plats, kunskap och kultur

Prof. Michael Gustavsson, rektor vid Kulturreservatets Folkhögskola,
presenterar forskningsprojektet ”Insatt eller utsatt i Bergslagen? Platsen som kunskapsvillkor”


Seminariet är ett samarrangemang mellan Kulturreservatets folkhögskola och det av Vetenskapsrådet finansierade projektet, ”Insatt eller utsatt i Bergslagen? Platsen som kunskapsvillkor”, Engaging Vulnerability, Uppsala universitet.


11/2 kl  13:00-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Om kroppen

Scenkonstgruppen på Kulturreservatets folkhögskola bjuder in till ett seminarium där de presenterar sitt arbete på temat Kroppen. Deltagarna har jobbat med olika övningar kopplat till element inom kroppen - cirkulära rörelser från insidan och ut samt olika röstövningar däribland att finna en nasal ton i kroppens olika ljudlådor. Gruppen har även skrivit dikter och skapat föreställningen Om kroppen.


HÖSTTERMINEN 2021


OBS INSTÄLLT

17/12 kl  13:00-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Riddarhyttan i bild: Arbetsplatser, hemmiljöer och natur genom linsen. Bilder av Riddarhyttans hobbyfotografer från tidigt 1900-tal till idag.

Föreläsare: Gunne Ramberg, tidigare pressfotograf och numera hängiven hobbyfotograf, har genom åren deltagit med sina alster i åtskilliga fotoutställningar runtom i Sverige. Hans-Åke Karlsson har fotograferat sedan 70-talet. Han är särskilt intresserad av natur- och porträttfoto, och anlitas ofta för att föreviga några av livets viktiga händelser såsom bröllop, dop och studenten.


3/12 kl  13:00-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Born under a bad sign -

Afroamerikansk blues från Mississippi till Chicago och dess samspel med gospel, jazz, rhythm and blues, soul och rockmusik

Olle Johansson, författare till boken “En skivsamlares memoarer” och f.d. ordförande i Svenskt rockarkiv, håller sitt andra föredrag i en serie om afroamerikansk musik, den kanske viktigaste utgångspunkten för rockmusiken.


De följande föredragen, som ges under våren 2022, kommer att handla om jazz, rhythm and blues och soul.

Föredragen innehåller en hel del musikillustrationer.


26/11 kl 13:30-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Att driva utvecklingsprojekt med musik: ett exempel från Liberia

 

Ur innehållet: Liberia, ett land som Sverige har en lång historisk koppling till, har lidit svårt under inbördeskrig och ebolautbrott med svåra förluster i människoliv, utbildning och kultur. Under 2018-2020 utformades Svenska ambassadens främjandearbete av Sverigebilden parallellt som ett utvecklingsprojekt för att stötta musiklivet i Liberia. Resultatet blev aktiviteter med många dimensioner och en spännande konstnärlig process med musikaliska möten.


Föreläsare: Fil.dr. Annika Ostenfeld och Jazzpianist Torbjörn Gulz.

29/10 kl  13-15:30 i Allaktivitetshuset Sture, Skinnskatteberg.

Att styra utan att regera:
Demokratins villkor eller en villkorad demokrati?

 Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi, reflekterar över det civila samhället och demokratins grundläggande villkor.


OBS! Föreläsning samt efterföljande diskussion äger denna vecka rum på Allaktivitetshuset Sture, Köpingsvägen 16, Skinnskatteberg. 


15/10 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

”True crime" i etern

 Brott, lagen och rättssystemet i Sveriges Radios P3 Dokumentär.

 

Ur innehållet: Medieforskaren Mats Hyvönen presenterar ett nystartat forskningsprojekt om P3 Dokumentär, ett av Sveriges Radios populäraste program någonsin och den i särklass största podden i Sverige med nästan 600 000 lyssnare en genomsnittlig vecka.

.

8/10 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Att göra konst ihop

 Clyde Chabot och Jonas Engman har ett samtal om sitt långa samarbete och olika metoder i det konstnärliga skapandet.


1/10 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

People get ready.

Afroamerikansk gospelmusik och dess samspel med jazz, blues, rhythm and blues och soul.

 Olle Johansson, författare till boken “En skivsamlares memoarer”.


Ur innehållet: Detta är det första föredraget i en serie om Afroamerikansk musik - den kanske viktigaste utgångspunkten för rockmusiken. Det andra föredraget äger rum den 3 december och handlar om blues. Under vårterminen blir det ett föredrag om jazz och förhoppningsvis även ett om rhythm and blues.

Föredragen innehåller en hel del musikillustrationer.


24/9 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Who’s Afraid of the End of the World? A Participant’s Guide to the Apocalypse

Steve Fuller, Auguste Comte Chair in Social Epistemology in the Department of Sociology, University of Warwick.


A webinar in collaboration with the Engaging Vulnerability, Department of Cultural Anthropology and Ethnology and the Higher Seminar in the Philosophy of Language and Culture (PLC) at the Department of Philosophy, Uppsala University. Seminar Chair: Sharon Rider.


17/9 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

En skola för vår tid: bildning, kunskap och kultur

 Michael Gustavsson, rektor vid Kulturreservatets folkhögskola, diskuterar kring temat "Vad är kunskap och vad är det bra för? Och vad ska vi med kulturen till?"


10/9 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Den Mänskliga Faktorn -

Alla kan begå brott 

Deltagarna i kursen Att göra scenkonst uppför en pjäs, med efterföljande diskussion. Pjäsen är ett resultat av två veckors grundkurs.

 

Ur handlingen: Tre bröder med olika ställning i samhället har rånat en bank och lyckats komma undan med det. Dagen efter träffas de på ett gömställe för att dela upp bytet och fly men de har olika syn på hur.


3/9 kl  13-15:30 i Skräppbo skola, Riddarhyttan

Att förstå livet.

Religionsvetare Gösta Sjöholm ger oss en föreläsning om livet, varat, fenomen i nutid, dåtid och framtid.


VÅRTERMINEN 2021


21/5 kl  13-15:30 via Zoom

Lokala kunskaper - landsbygdens "dolda" resurser i kunskapssamhället?

FD Paul Agnidakis presenterar nya infallsvinklar på lokala kunskaper.


7/5 kl  13-15:30 via Zoom

Bouffon

Skådespelaren och regissören Alfredo Angelici föreläser om en gammal och aktuell dramagenre.


OBS. Föreläsning och diskussion hålls på engelska!


19/4 kl  13-15:30 via Zoom

Postepisk dramaturgi - något för idag?

Föreläsare Claes Peter Hellwig, professor i teaterns kreativa processer, beskriver temat närmare:


"Från klassisk dramaturgi till postepisk. En snabb genomgång av dramats grundformer och en genomgång av ett begrepp som jag kallar postepisk scenkonst. Postepisk scenkonst är en intressant utveckling av arvet efter den politiska teatern med Brecht, Boal med flera. Vi ska gemensamt försöka ringa in det här och se vad det ger oss idag."


26/3 kl  10-12 via Zoom

Insatt eller utsatt i Bergslagen

Michael Gustavsson, Rektor vid Kulturreservatets Folkhögskola, presenterar forskningsprojektet Insatt eller utsatt i Bergslagen.


Seminariet är ett samarrangemang mellan Kulturreservatets folkhögskola och det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Insatt eller utsatt i Bergslagen? Platsen som kunskapsvillkor”, Engaging Vulnerability, Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi, Uppsala universitet.


19/3 kl  13-15:30 via Zoom

Att söka och skriva manus utifrån ett tema, del 2

Teaterpedagog Berit Engman berättar om hur hennes pjäser kom till.


12/3 kl  13-15:30 via Zoom

Dramats historia och funktion, del 2

Michael Gustavsson, professor i litteraturvetenskap och rektor för Kulturreservatets folkhögskola håller en föreläsning om dramats historia och dess betydelse för nutiden.


19/2 kl 13-15 via Zoom

Plats utan press – om lokaltidningens funktioner


Fil.dr Mats Hyvönen

diskuterar lokalpressens funktion - idag och i framtiden. 


5/2 kl  13-15 via Zoom

Dramats historia och funktion, del 1


Michael Gustavsson, professor i litteraturvetenskap och rektor för Kulturreservatets folkhögskola håller en föreläsning om dramats historia och dess betydelse för nutiden.


22/1 kl  13-15 via Zoom

Att söka och skriva manus utifrån ett tema, del 1


Teaterpedagog Berit Engman berättar om hur hennes pjäser kom till.


VT 2021

Vårterminens seminarieserie 


Schema för vårens öppna seminarieserie publiceras månadsvis – håll utkik!


HÖSTTERMINEN 2020


13/11 kl 10-12 i Skräppbo Skola, Riddarhyttan

OBS FRAMFLYTTAT

Plats utan press – om lokaltidningens funktioner

Fil.dr Mats Hyvönen

diskuterar lokalpressens funktion - idag och i framtiden.


6/11 kl 13-15 i Skräppbo Skola, Riddarhyttan

Folkbildning – kontrollerad och svältfödd.

Fil.dr Elinor Hållén

granskar aktuella politiska förslag och beslut som rör folkhögskolornas verksamhet.


2/10 kl 13-15 i Skräppbo Skola, Riddarhyttan

Bruksandan - hinder eller möjlighet? En historisk betraktelse över Bergslagens utvecklingskraft.

Professor Emeritus Maths Isacson håller en föreläsning kring bilden av Bergslagen. 


HT 2020

Höstens seminarieserie nu publicerad!

Fullständigt schema för höstterminens seminarieserie finner du här.


25/9 kl 11-13 i Skräppbo Skola, Riddarhyttan

Heligt liv, heligt rum - eller du store tid.

Religionsvetare Gösta Sjöholm

ger oss en föreläsning om

livet, varat, fenomen i nutid,

dåtid och framtid.


11/9 kl 10-12 i Skräppbo Skola, Riddarhyttan

Vad vill vi? Vad kan vi? En skola för vår tid.

Michael Gustavsson, rektor vid Kulturreservatets folkhögskola, talar om konsten att bygga en skola och behovet av konst och bildning i vår tid.