Rektorsbloggen

Rektorsbloggen


Mars 2021


Allmän kurs, Att göra scenkonst, Bygga by och seminarieserien fungerar relativt väl trots pandemin, det fungerar lite sämre med musik och författarskola under de här förhållandena, men vi hoppas på platsförlagd utbildning på alla kurser fr.o.m. höstterminens start – och med massor av nya deltagare. I att göra scenkonst och ev. vår inspirationskurs planerar vi att börja med delvis platsförlagd undervisning redan under mars, eftersom de går att genomföra på säkert sätt.


Under februari genomförde vi två fredagsseminarier, ett om dramats historia som behandlade det antika dramat och ett seminarium med medieforskaren Mats Hyvönen om lokalpressens funktion, bl.a. med exempel från mediebevakningen av Skinnskatteberg. Seminarierna har haft relativt många deltagare trots att de sker digitalt. Dessutom deltog flera från folkhögskolan i det av Offensiv folkbildning arrangerade seminariet om asylrätt och de ensamkommandes situation den 16 februari.

Under mars månad planerar vi tre seminarier. Den 12 mars blir det ett andra seminarium om dramats historia och funktion; den 19 mars kommer Berit Engman tala om manusskrivande med utgångspunkt i en av hennes monologer och den 26 mars kommer jag att presentera forskningsprojektet Insatt eller utsatt i Bergslagen. Håll utkik efter seminarieinbjudningar på e-mail och i sociala medier.


Som jag tidigare sagt är det glädjande att antalet deltagare ökar på folkhögskolan, mindre roligt är att statsbidragen för år 2021 blir mindre än prognosen, men vi är vana att ta oss fram med snål budget.

Avslutningsvis vill jag hälsa Elinor Hållén välkommen till lärarlaget. Elinor jobbar som vikarie på Allmän kurs fr.o.m. 1 mars fram till sommaren.


---


Februari 2021


Nu lanserar vi en månadsbulletin för Kulturreservatets folkhögskola. Här har vi tänkt att samla, nyheter, information och upplysningar, om och kring folkhögskolan och på sikt också ha bilder, reportage, debattinlägg och krönikor. Det är en bulletin som börjar lite sparsamt men som efterhand kommer att finna sin form. Det kommer att bli möjligt att skicka in bilder och material, medverka med betraktelser eller rapporter, kanske publicera en berättelse eller dikt. Bulletinen kommer dock inte att bli ett organ för olika särintressen, eller opinionsbildning, frånsett debatten om folkbildningen och folkbildningens situation.


Vad gäller folkhögskolans verksamhet just nu ser vi tyvärr ännu ingen lättnad i pandemin. Många av oss är sugna på att komma igång på plats, men vi får ha lite tålamod ännu en tid. Trots pandemin pågår mycket av vår verksamhet för fullt. Kursen Att göra scenkonst har kommit igång och fungerar bra. Här vill vi gärna ha fler sökande.


Våra fredagsseminarier har också kommit igång. Med hjälp av Zoom kommer vi att försöka hålla minst ett seminarium varannan vecka. Vi hade premiär redan den 22 januari då vår kollega Berit Engman föreläste utifrån rubriken ”Att söka och skriva manus utifrån ett tema”. Hon berättade om bakgrunden och tillblivelsen av fyra pjäser vilket väckte livliga diskussioner. Webinaret var välbesökt och gav mersmak. Under februari månad planeras tre seminarier (se nedan). Under februari har vi också ett externt seminarium arrangerat av Färnebo folkhögskola och Offensiv folkbildning där deltagare och lärare från vår skola kan delta, se nedan.

Jag kan också meddela att folkhögskolan har tilldelats 10-12 SMF-platser (Studiemotiverande folkhögskolekurs) för vårterminen, där kursstart planeras till den 8 mars. Den kursen är dock helt beroende av att individer anvisas denna kurs från Arbetsförmedlingen.


---


14 januari 2021


Varmt välkomna till vårterminen på Kulturreservatets folkhögskola!

 

Vi inleder terminen med distansundervisning tills vidare – mer information får du som deltagare från respektive kurslärare.


Från och med denna termin sjösätter vi den nya kursen "Att göra scenkonst". I stället för att skjuta fram kursstart antar vi utmaningen att inleda en scenkonstkurs på distans, men hoppas kunna gå över till platsförlagd undervisning i mars. Antagning till kursen är öppen under hela januari.


Vi kommer också att försöka genomföra vårens seminarieserie, även om det kommer att bli i form av webbinarier så länge det är nödvändigt. Schema för vårens öppna seminarieserie kommer att läggas ut månadsvis – håll utkik!


Har ni frågor och funderingar så kom ihåg att ni kan kontakta mig, framförallt vad gäller folkhögskoleövergripande frågor. När det gäller mer praktiska frågor kring antagning, CSN, studieformer etc kan ni kontakta studierektor Anders Olsson: anders@kulturreservatetsfhs.se 073-030 37 60

 

Du vet väl om att Kulturreservatets folkhögskola erbjuder distansstudier såväl på grundskole- som gymnasienivå? Du kan läsa en hel kurs eller komplettera ämnen du behöver. Efter fullgjorda studier uppnår du gymnasie- eller högskolebehörighet. Du kan bedriva dina studier på del- eller heltid. Läs gärna mer om vårt kursutbud på folkhogskola.nu


--- 


18 december 2020


Året 2020 har präglats av Covid-pandemin. Det har inneburit ändrade rutiner och undervisningsformer under senare delarna av såväl vårterminen som höstterminen. Trots dessa prövningar har folkhögskolan vuxit och utvecklats under året. Vid årets början hade vi ungefär 25 heltidsstuderande och när vi närmar oss årets slut har vi ca 44 heltidsstuderande. Det fullständiga antalet deltagare är betydligt större eftersom många läser på halvtid eller kvartstid. Under året har framförallt Allmän kurs vuxit och vi är efter årsskiftet redo att sjösätta långkursen Att göra scenkonst. På grund av pandemin är det naturligtvis svårt att arrangera och rekrytera till en kurs som kräver fysisk närvaro och fysisk närhet, men genom att lägga om årsplaneringen, hoppas vi kunna genomföra den, med alla planerade moment. Att göra scenkonst utmärker sig genom att innefatta de flesta delar av scenkonsten (alltifrån att skriva för scenen, skådespeleri och regi till scenografi, ljud, ljus och produktionskunskaper).


Folkhögskolan har också börjat profilera sig genom sin öppna seminarieverksamhet. Våra fredagsseminarier håller på att utvecklas till en rural tankesmedja som gör avtryck långt utanför folkhögskolans väggar. Här har allmänheten möjlighet att avgiftsfritt lyssna till namnkunniga föreläsare, men också att delta i ett debatt- och diskussionsforum där alla är välkomna. Vår önskan är att våra fredagsseminarier ska vara en angelägenhet för hela regionen där samtidens brännande frågor kring kultur, samhälle, landsbygden och världen kan diskuteras öppet och fritt.

Kulturreservatets folkhögskola är nu inne på sitt andra år på resan fram till en helt självständig skola år 2022. Bortsett från de hinder som covid utgör fungerar undervisningen bra och deltagarantalet ökar stadigt. Under det kommande året kommer vi att satsa rejält på att förstärka infrastruktur och administration, för att vara redo att vara helt självförvaltande.


Vårt kursutbud ligger fast tillsvidare. Förutom Att göra scenkonst och Allmän kurs erbjuder vi en landsbygdsutvecklingskurs, Bygga by, en Författarskola och Musik. I takt med att skolan växer kan fler kurser bli aktuella.


Med denna lilla verksamhetsrapport vill KFHS förmedla en önskan om en God Jul, en Trevlig Helg och inte minst en förhoppning om ett Gott Nytt År.

 

Michael Gustavsson

Rektor, Kulturreservatets folkhögskola