AKTUELLT

22-06-23

GLAD SOMMAR ÖNSKAR KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA 

Läsåret slutade den 10 juni 2022 och det nya läsåret sätter i gång den 22 augusti 2022. Närmare information om läsårsstarten kommer att läggas ut på hemsidan, och skickas till alla som är antagna till våra kurser, under vecka 32.


Om du vill kontakta folkhögskolan under sommaren går det bra, men vi har begränsad bemanning fr.o.m. 2 juli t.o.m. 7 augusti. Under den tiden kan svar dröja några dagar.


Kulturreservatets folkhögskola tillönskar alla deltagare, kollegor, medarbetare, samverkanspartners och övriga som följer oss en riktigt trevlig sommar!


22-06-03

AVSLUTNINGSDAGAR PÅ KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA

9-10 juni i Skräppbo skola, Riddarhyttan


Torsdag 9/6 kl. 13-15:30 Projektredovisning Krig och Flykt - Öppet för allmänheten


Fredag 10/6 kl. 9-12

Högtidlig terminsavslutning - Öppet för deltagare, personal och anhöriga


Obligatorisk föranmälan till info@kulturreservatetsfhs.se


VARMT VÄLKOMNA!


TIDIGARE INLÄGG


VÄLKOMMEN TILL CAMPUS RIDDARHYTTAN

Kulturreservatets folkhögskola finns i Riddarhyttan, precis på gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Vi ägnar oss åt vuxenutbildning där deltagare kan gå på grundskole- och gymnasienivå. Kulturreservatets folkhögskola är också en folkhögskola som sätter frågor kring landsbygdsutveckling och kultur högt på agendan. 


Kulturreservatets folkhögskola har kursverksamhet i Riddarhyttans skola och i Skräppbo skola. Skolans långa kurser är CSN-berättigade.

Läs mer om Kulturreservatets folkhögskola här.


---


Antagning inför läsåret 22/23 pågår, varmt välkommen med din anmälan!


Allmän kurs - för dig som vill bli klar med grundskola eller gymnasium


Att göra scenkonst - Teaterpedagogutbildning


REKTOR HAR ORDET


Juni 2022


Den 9–10 juni hade vi avslutningsdagar i Skräppbo skola, Riddarhyttan.


Den 9/6 visade våra deltagare upp en redovisning av det tema de arbetat med under våren. Temat hette Krig och Flykt och redovisningen bestod av en scenföreställning med sång, musik, texter och sceniska gestaltningar. Föreställningen utvecklades i ett samarbete mellan våra deltagare på Allmän kurs, deltagarna på scenkonstutbildningen och vår pensionärsteatergrupp. Allt material hade skrivits och arbetats fram av deltagarna själva. Och slutresultatet blev en både tänkvärd och gripande scenföreställning. Evenemanget var öppet för allmänheten och det drog en stor publik. Läs mer här.



LÄS TIDIGARE INLÄGG PÅ REKTORSBLOGGEN

FREDAGSSEMINARIUM


20/5 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

Giant steps -

Afroamerikansk jazz, del 2

Från cool jazz och hardbop
till avantgarde och fusion och dess samspel med gospel, blues och rhythm and blues.


Olle Johansson, författare till boken “En skivsamlares memoarer” och f.d. ordförande I Svenskt rockarkiv, håller det fjärde föredraget i sin serie om afroamerikansk musik, och det andra av två om jazzmusik.

Föredragen illustreras med musik.


6/5 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

Body and soul – Afroamerikansk jazz, del 1

Från tidig jazz och boogie-woogie till bebop och mainstream och dess samspel med gospel, blues och rhythm and blues.


Olle Johansson, författare till boken “En skivsamlares memoarer” och f.d. ordförande I Svenskt rockarkiv, håller det tredje föredraget i sin serie om afroamerikansk musik, och det första två om jazzmusik.

Föredragen illustreras med musik.


29/4 kl  13:00-15:30

Skräppbo skola, Riddarhyttan

När teven var samhällstillvänd

Ur innehållet: Film- och mediehistorikern Per Vesterlund presenterar ett nystartat forskningsprojekt om hur svensk TV- dramatik blev en del i det offentliga samtalet om samhällets problem och utmaningar under välfärdsstatens glansdagar.


TIDIGARE FREDAGSSEMINARIER


Vill du utveckla dig själv ?  Utbilda dig för högre studier?


På Kulturreservatets folkhögskola kan du göra bådadera.


Vill du förena dina studier med en stimulerande miljö och intressanta människor kan du anmäla dig till Kulturreservatets folkhögskola!


En skola med högt i tak i Bergslagens hjärtland som du är med och skapar. Lokaler där du kan läsa, samtala, skriva, spela musik och teater.  En plats med en lång historia och ett levande nu. En framtid som du är med och skapar.