AKTUELLT

23-11-03

KULTURPROGRAM OCH SEMINARIER HÖSTTERMINEN 2023

Föreningen Kulturreservatets folkhögskola fortsätter med öppen folkbildning i samverkan med Brunnsvik folkhögskola.

Läs mer här.


23-08-11

FREDAGSDEMONSTRATIONER UTANFÖR FOLKBILDNINGSRÅDET

Sedan den 16 juni har Linnéa Gustafsson 85 år varje fredag demonstrerat utanför Folkbildningsrådet på Ringvägen 100 i Stockholm för att rädda Kulturreservatets folkhögskola i Riddarhyttan. 

Läs mer här.


23-05-30

INBJUDAN FRÅN KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA

Examensdagar på Kulturreservatets folkhögskola


2/6 9:30-16:00 Heldagsseminarium med tema Kultur och bildning i periferin


7/6 10:00-12:30 Författarskolan bjuder på uppläsning av lyrik & kortberättelser


8/6 11:00-12:30 Folkhögskolans deltagare bjuder in till scenkonstredovisningen Nu är det stopp


9/6 9:30-11:00 Högtidlig terminsavslutning för deltagare, personal och anhöriga


Klicka här för mer information om respektive evenemang.


23-05-22

INBJUDAN FRÅN KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA

Informationsträff för dig som vill starta eget företag.


Måndag 29 maj kl 9-11 på Riddarhyttans skola.


Varmt välkommen önskar Kulturreservatets folkhögskola och NyföretagarCentrum Västmanland!

Läs mer här.


23-05-17

INBJUDAN FRÅN KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA

Behövs kultur och bildning på landsbygden?


Som en del av examensdagarna på Kulturreservatets folkhögskola, bjuder vi 2 juni in till en heldag om kultur och bildning. Temadagen handlar om kulturens och bildningens utanförskapsområden.


Dagen är ett samarrangemang mellan Kulturreservatets folkhögskola och det av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Insatt eller utsatt i Bergslagen. Platsen som kunskapsvillkor".


Varmt välkommen!


Mer information och anmälan.


23-04-17

KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA TIPSAR

Webbinarium om ökad mångfald på folkhögskolans estetiska kurser.

Datum: 24/4 kl. 13-15, Zoom. Arrangör: Offensiv folkbildning


Mer information och anmälan.


23-04-17

KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA TIPSAR

Leve folkhögskolan - mod, handlingskraft och kreativitet!

Riksträff med teman såsom:

- Vad är folkbildningens roll i det nya politiska landskapet?

- Hur kan vi ta oss an växande klyftor mellan stad och land, fattiga och rika?

- Vad kan klimaträttvisa och att “ställa om” vara?

Datum: 8-9/5

Arrangör: Offensiv folkbildning och Löftadalens folkhögskola. 

Mer information och anmälan:

 https://fb.me/e/8V5xGht5h


23-04-06

VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATS SKINNSKATTEBERG

Har du funderingar rörande bildning, utbildning och föreningsliv i Skinnskattebergs kommun?

Varmt välkommen att träffa Kulturreservatets folkhögskola med flera aktörer på Mötesplats Skinnskatteberg, tisdag 11/4 kl. 10-12 samt 18-20 på Kulturhuset Korpen.

Läs mer.


23-04-06

PÅSKLOV VECKA 15

Vecka 15 är det påsklov på Kulturreservatets folkhögskola. Vi önskar deltagare och personal ett trevligt lov och varmt välkomna åter vecka 16.


23-02-23

SPORTLOV VECKA 9

Vecka 9 är det sportlov på Kulturreservatets folkhögskola. Vi önskar deltagare och personal ett trevligt lov och varmt välkomna åter vecka 10.


23-01-11

VÄLKOMNA TILL VÅRTERMINEN PÅ KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA

Kulturreservatets folkhögskola önskar alla deltagare på Allmän kurs varmt välkomna till terminsstart onsdag 11/1 kl. 09:00 på Riddarhyttans skola. Dagen inleds med en gemensam samling i folkhögskolans matsal.


22-12-16

ÖPPETTIDER JUL & NYÅR

Skolan stänger efter terminsavslutningen 16 december och öppnar åter i samband med att vårterminen inleds onsdag 11 januari 2023. Skolans personal är tillgänglig från och med 9 januari 2023. 


22-11-28

SAMTALSSERIE OM KRISBEREDSKAP - HEMBEREDSKAP MED JONAS LANDOLSI

29/11 13:00-14:45, Riddarhyttans skola

12/12 14:00-15:30, Allaktivitetshuset Sture i samarrangemang med Skinnskattebergs kommun

Läs mer.


22-11-16

Folkbildningsrådet, den instans som fördelar statsbidrag till folkbildningen, har beslutat att inte längre tilldela Kulturreservatets folkhögskola statsbidrag fr.o.m. 1 juli 2023. Läs mer.


NY SAMTALSSERIE MED START 18/10

KRISBEREDSKAP

Vi träffas varannan tisdag 13-14:45 i matsalen på Riddarhyttans

skola, med start 18/10.

Samtalen är öppna för alla som är intresserade.

Välkommen du med!

Läs mer. 


NY KURS MED START 27/9 2022

GRUNDPRINCIPER I EKOLOGISK ODLING - Tillsammans från sådd till skörd.

En kurs för dig som vill odla med andra, lära dig grundprinciperna för ekologisk odling samt få inflytande över utvecklingen av en gemensam odlingplats i Riddarhyttan. Läs mer.


KALENDARIUM 22/23

Höstterminen startar: 220823

Höstlov: Vecka 44

Höstterminen slutar: 221220

Vårterminen startar: 230109

Sportlov: Vecka 9

Påsklov: Vecka 15

Vårterminen slutar: 230609


22-08-19

VÄLKOMMEN TILL HÖSTTERMINEN PÅ KULTURRESERVATETS FOLKHÖGSKOLA

Höstterminen inleds måndag 22 augusti 2022. Information inför kursstarten skickas ut av respektive kurslärare.


TIDIGARE INLÄGG


Juli 2023


SOMMARHÄLSNING FRÅN MICHAEL GUSTAVSSON, REKTOR VID Kulturreservatets folkhögskola

---

Den 2–9 juni hade Kulturreservatets folkhögskola avslutningsdagar i Skräppbo skola, Riddarhyttan.

Avslutningsdagarna inleddes med att folkhögskolan den 2 juni arrangerade ett heldagsseminarium på temat kultur och bildning i periferin där både forskare och konstnärer höll viktiga föreläsningar. Dagen utmynnade i en livlig paneldebatt med inspel från såväl våra deltagare som övriga seminariegäster.

Den 7 juni arrangerade författarskolan en uppläsning, en nära två timmar lång föreställning med både lyrik och prosa. Deltagarna visade att de behärskar alltifrån klassiska versmått till moderna berättartekniska konststycken på en ovanligt hög nivå.


Den 8 juni visade våra deltagare upp en redovisning av det tema de arbetat med under våren: Makt. Redovisningen, som hette ”Nu är det stopp”, kom att handla om den maktlöshet vi alla känner inför skolans avveckling, men hade också hoppfulla inslag. Det var en scenföreställning med sång, musik och sceniska gestaltningar som utvecklats av deltagarna själva. Resultatet blev en omtumlande och gripande scenföreställning.


Den 9 juni hade vi en högtidlig terminsavslutning med tal, sång och avtackningar. Vi kunde avtacka fem färdiga deltagare, dvs. de som avslutat Allmän kurs och har nått behörighet att studera vidare. Efter avslutningen fick vi njuta av delikatesser i en gemensam fikastund.


Eftersom detta kanske var vår sista avslutning, och eftersom jag själv med sorg i hjärtat kommer att lämna detta fantastiska äventyr jag varit med om de senaste fem åren vill jag avsluta med några ord.


EPILOG


Efter många års hårt arbete och efter att vi till slut lyckats skapa en unik skola i Riddarhyttan slogs våra drömmar i bitar. I vår ansökan 2022 om att bli självständig folkhögskola visade vi att vi uppfyllde de dryga 95 villkoren som krävs. Dessutom har vi övertygande kunnat visa att vi uppfyller statens syften med folkbildningen, dvs: 1. Att stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. 2. Att bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. 3. Att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. 4. Att bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.


Men inför Folkbildningsrådet måste vi också kunna visa hur våra statsbidrag användes. Och det är här det ofattbara sker. För att kunna bedöma om vi kan ta ansvar för våra statsbidrag måste vi rimligtvis få möjlighet att ta hand om dem. Men icke. Eftersom vi hade begärt, av vår fadderskola (Botkyrka folkhögskola) att få ta hand om våra pengar, men fått nej (de hade inte ens särredovisat våra statsbidrag), trodde vi naturligtvis att Folkbildningsrådet skulle reagera på detta och ge oss en förlängd prövotid för att rättvist kunna bedöma oss. Men det fick vi inte. Vi har alltså förnekats en rättvis prövning och förnekas kanske just därför att bli en egen skola. Har vi misslyckats? Nej, jag tycker inte det. Det är andra som har misslyckats.


Tvärtom. Vi har lyckats att skapa något speciellt och unikt. Vi har lyckats att skapa en skola som tar bildningen och kulturen på allvar, och som har betytt ofantligt mycket för våra deltagare och den trakt där vi verkar. Vår skola har också tjänat som exempel runt om i Sverige för hur fri bildning är möjlig i vår tid.

Det är vår förhoppning att de parter som varit involverade kommer att genomgå en ordentlig granskning för att klarlägga hur vårt försök att bygga en ny folkhögskola hanterats.


Att vi inte får finnas är alltså inte ett tecken på att vi gjort fel. I mörka stunder kan man kanske tänka sig att det rentav handlar om att vi har gjort rätt. Eftersom varken nationella organ eller regionen tycker att vi behövs kan man grubbla över om vår idé om bildning kanske inte passar vår tidsanda. Ja, det kanske är helt följdriktigt att en skola som på allvar vill ägna sig åt bildning och kultur, inte som medel för något annat, utan ett mål i sig, skaver i systemet. Det är kanske för att vi lever i en tid där allting ska reduceras till medel som bildningen och kulturens egenvärde anses överflödigt.


Att regionen inte vill ha oss kanske handlar om att vi ser på regional utveckling lite annorlunda. Regionen tänker nog inte främst på att låta svaga bli starka, att låta människor växa i tanke och kreativitet, att utveckla reflekterande medborgare osv. Man tänker mest på kompetensförsörjning, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling: hur ska det gå med arbetsmarknaden, den regionala tillväxten och regionens varumärke om vi bara håller på att bilda fria, tänkande, kreativa och oberoende människor?


Men, svaret är - faktiskt - att den regionala näringen och arbetsmarknaden skulle fungera bättre. Inte för att det är vårt ändamål och syfte utan just därför att oberoende och självständiga människor alltid gynnar vårt gemensamma. Men det är en för komplicerad tanke att tänkas av ett obildat system. Skolan kanske krossas, men exemplet lever kvar och vad vi odlat i periferin, i Riddarhyttan i Norra Västmanland, kommer att växa!


Med dessa ord vill jag tacka alla, deltagare, personal, samarbetspartners och övriga för att ni var med om att skapa denna fantastiska skola och detta kraftcentrum. Och jag vill önska alla en riktigt trevlig sommar.

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS RIDDARHYTTAN

Kulturreservatets folkhögskola finns i Riddarhyttan, precis på gränsen mellan Örebro och Västmanlands län. Vi ägnar oss åt vuxenutbildning där deltagare kan gå på grundskole- och gymnasienivå. Kulturreservatets folkhögskola är också en folkhögskola som sätter frågor kring landsbygdsutveckling och kultur högt på agendan. 


Kulturreservatets folkhögskola har kursverksamhet i Riddarhyttans skola och i Skräppbo skola. Skolans långa kurser är CSN-berättigade.

Läs mer om Kulturreservatets folkhögskola här.


---


Allmän kurs - för dig som vill bli klar med grundskola eller gymnasium


Att göra scenkonst - Teaterpedagogutbildning


REKTORSBLOGGEN


KALENDARIUM


KULTURPROGRAM OCH SEMINARIER HÖSTTERMINEN 2023


Fredagar kl. 13-15 på Skräppbo skola, om inget annat anges.


10/11 Bildningens död. Föreläsning och samtal med Michael Gustavsson.


17/11 Öppen skrivarverkstad - Att hitta sitt språk. Skrivsugna får komma och prova på.


24/11 Konsten på undantag - Röster från kulturens periferi. OBS NYTT DATUM


8/12 Poesi för vår tid. Uppläsning av deltagare på Författarskolan.


15/12 Scenredovisning. Deltagare på Kulturreservatets teaterkurs uppför en egen pjäs.


För mer information kontakta:

Michael Gustavsson, Ansvarig för kulturprogram och seminarier

michael@kulturreservatetsfhs.se


VÅRTERMINEN 2023

Missa inte folkhögskolans publika Fredagsseminarier

13-15:30 i Skräppbo skola. Nya datum publiceras löpande - håll utkik!


För detaljerad information om respektive evenemang, se Kulturreservatets folkhögskolas sida på Facebook och Instagram.


Föranmälan: Obligatorisk föranmälan till info@kulturreservatetsfhs.se


27/1  Michael Gustavsson:

Språk och kropp del 1 - Kroppen, själen, språket.


3/2  Per Angelstam: Biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturnyttor som försök att bevara naturkapital. 


10/2 Michael Gustavsson:

Språk och kropp del 2.


17/2 Kulturevenemang:

Färgstarkt HBTQI-seminarium med personerna bakom projektet "Vi tar tillbaka vår makt".


24/2 Elias Westerlund: 

Psykisk ohälsa och diagnoser - vad är det och vad är det inte?


10/3 Deltagarredovisning: Om du bara visste - En föreställning från kroppar.


24/3 Maths Isacson:

Presentation av boken "Vad gör en fackförening? Den dagliga kampen för jobben 1975–2000 utifrån en klubbordförandes dagböcker."


31/3 Mats Hyvönen och Maria Karlsson: P3 Dokumentär och mordfall.


28/4 Therese Landolsi: En medicinsk och farmaceutisk resa genom människokroppen.


5/5 Mats Persson: Staden, kontraktet, framsteget: Olika ”paradigm” för att tänka politik och samhälle, från antiken till vår egen tid.


12/5 Sharon Rider:

Till hänsynslöshetens försvar.


26/5 Olle Johansson: Papa’s got a brand new bag. Afroamerikansk soulmusik 1961-1973 och dess samspel med gospel, blues, jazz, rhythm and blues och rock. 


2/6 Heldagsseminarium med tema Kultur och Bildning i periferin. 


7-9/6 Examensdagar.


TIDIGARE FREDAGSSEMINARIER


Vill du utveckla dig själv?  Utbilda dig för högre studier?


På Kulturreservatets folkhögskola kan du göra bådadera.


Vill du förena dina studier med en stimulerande miljö och intressanta människor kan du anmäla dig till Kulturreservatets folkhögskola!


En skola med högt i tak i Bergslagens hjärtland som du är med och skapar. Lokaler där du kan läsa, samtala, skriva, spela musik och teater.  En plats med en lång historia och ett levande nu. En framtid som du är med och skapar.